I Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych – Dydnia 2020

Candid and Chic

23 – 25 października i 20 – 22 listopada 2020 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni odbyły się I Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych – Dydnia 2020. Lekcje mistrzowskie oraz seminarium metodyczne dla nauczycieli poprowadzili najwyższej klasy pedagodzy:

dr hab. Wiesław Suruło – flet – Akademia Muzyczna w Krakowie

dr Tomasz Żymła – klarnet, klarnet basowy – Akademia Muzyczna w Katowicach

dr hab. Janusz Antonik – klarnet – Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. dr hab. Roman Gryń – trąbka – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

dr Damian Lipień – fagot – Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

dr hab. Elżbieta Przystasz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Tomasz Sowa – Akademia Muzyczna w Krakowie

mgr Natalia Jarząbek – Akademia Muzyczna w Krakowie

mgr Michał Preinl – fizjoterapeuta muzyków

Na kursach poruszane były zagadnienia związane z metodyką nauczania gry, prawidłowym układem aparatu wykonawczego, artykulacją oraz kształtowaniem odpowiedniej estetyki gry.

W ramach I Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dętych odbyły się dwa koncerty, na których wystąpiły zespoły: Dance of Fire Quartet oraz Cracow Golden Quintet. Artyści zaprezentowali muzykę bałkańską, klezmerską oraz polską.

I Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych – Dydnia 2020 spotkały się z ogromnym entuzjazmem ze strony uczniów szkół muzyczny pierwszego i drugiego stopnia, nauczycieli oraz studentów akademii muzycznych z Polski i z zagranicy. Łącznie udział wzięło 130 osób.