Seminarium

25.10.2020:

„Rola klarnetu basowego w historii muzyki” – dr Tomasz Żymła

 

„Rozszerzenie techniki artykulacji na klarnecie” – mgr Tomasz Sowa


21.11.2020:

„Infinity – oddech permanentny”  – mgr Natalia Jarząbek

„Rola kameralistyki w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży” – dr hab. Elżbieta Przystasz