Wykłady

25.10.2020:

„Rola klarnetu basowego w historii muzyki” – dr Tomasz Żymła


„Rozszerzenie techniki artykulacji na klarnecie” mgr Tomasz Sowa


 

21.11.2020:

„Infinity – oddech permanentny”  mgr Natalia Jarząbek

„Rola kameralistyki w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży”dr hab. Elżbieta Przystasz