dr hab. Elżbieta Przystasz

E. Przystasz

   Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Umiejętności doskonaliła u światowej sławy artystów: Ruth Holton, Uwe Gronostaj, Helmuth Rilling. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a w roku 2020 otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk muzycznych.
   Od 1997r. pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kossakowej w Sanoku gdzie pełni funkcję kierownika sekcji kameralistyki, wokalistyki i promocji szkoły. W latach 2002 – 2020r. pracowała na stanowisku adiunkta i pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Państwowej Uczelni im. J. Grodka w Sanoku W 2012 r. objęła funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Od 2020 r. zatrudniona jest na stanowisku profesora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
   Jest założycielką i dyrygentem Sanockiego Chóru Kameralnego oraz Podkarpackiej Orkiestry Kameralnej. Z powyższymi zespołami dokonała wielu światowych i polskich prawykonań oraz nagrań dzieł: Piotr Pałka, Paweł Bębenek -„Oto Matka Twoja – Oratorium Kalwaryjskie”, Michał Jurkiewicz – Oratorium „Vigilamus, Jerzy Mądrawski – „Koncert na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły”, Andrzej Głowienka – Oratorium ku czci Św. Jana Pawła II – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Andrzej Mozgała – Oratorium – „Odnalezione szczęście”, Jerzy Mądrawski – „Koncert nr 2 na akordeon, orkiestrę smyczkową i kotły”. Zrealizowała szereg nagrań utworów wokalnych i instrumentalnych zawartych na płytach: „Nuevo Tango”, „Wojciech Rybicki Muzyczne Fascynacje”, „Śpiewajmy Małemu”, „Zaśpiewam Jezuskowi najpiękniej jak potrafię”, „Matce Bożej Królowej Podkarpacia”, „Labyrinth”, „Odnalezione szczęście”.
   Za działalność artystyczno – naukową otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrodę Rady Miasta Sanoka, Medale: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Słowacji za krzewienie kultury muzycznej, Nagrody – Dyrektora CEA w Warszawie, PSM I i II st. im W. Kossakowej w Sanoku i Rektora PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i artystycznej.
   Koncertowała w wielu krajach Europy i poza jej granicami.