Warsztaty klarnetowe – archiwum

     31 października 2018 r. w Szkole Muzycznej w Dydni odbyły się II Podkarpackie Warsztaty Klarnetowe dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Zajęcia poprowadził wybitny klarnecista i pedagog, solista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dr hab., profesor Akademii Muzycznej w Katowicach Arkadiusz Adamski.

    Na warsztatach poruszane były zagadnienia związane z metodyką nauczani gry, prawidłowym układem aparatu wykonawczego, artykulacją oraz kształtowaniem odpowiedniej estetyki gry.

    W zajęciach udział wzięło prawie 50 osób, uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych z Dydni, Kamienia, Sanoka, Jasła, Przeworska, Mielca, Jarosławia, Rzeszowa i Rymanowa.

Przedstawiamy fotorelację poniżej: