Rekrutacja 2020/2021

E. Przystasz

Szanowni Rodzice,

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Muzycznej I st. w Dydni na rok szkolny 2020/2021!!! Jeśli Państwa dziecko jest muzykalne, lubi śpiewać, chce nauczyć się grać na instrumencie muzycznym, a także poznać nowych Kolegów czy Koleżanki to zapraszamy do rozpoczęcia edukacji muzycznej w naszej szkole.

Podstawowym celem szkoły muzycznej jest kształcenie uczniów w zakresie gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym. Uczniowie zdobywają też wiadomości z teorii muzyki. Szkoła muzyczna I st. kształci uczniów w dwóch działach: 6-letnim  –  młodsze dzieci i 4-letnim – młodzież. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie uczą się gry na:

fortepianie, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, trąbce, flecie, klarnecie, saksofonie

Organizujemy koncerty, przeglądy, popisy klasowe. Uczniowie uczestniczą w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych uzyskując wysokie lokaty. Rozbudzamy i rozwijamy zdolności artystyczne, przygotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, przygotowujemy kandydatów do muzycznego kształcenia zawodowego oraz oddziałujemy aktywnie na otoczenie w sferze kultury.

Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauczania a indywidualny system nauczania pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach, przeglądach, festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie odnoszą sukcesy. Nauka odbywa się w pięknym nowym budynku specjalnie przystosowanym do kształcenia muzycznego.

Zapraszamy wszystkich, którym muzyka jest bardzo bliska, do podjęcia nauki w naszej szkole.

Wszystkich chętnych prosimy składanie kwestionariuszy osobowych za pomocą strony internetowej: www.smdydnia.pl /zakładka – dla kandydatów/ do dnia 03.07.2020 r.