Św. Michał Archanioł Patronem Gminy Dydnia.

Schowek01-8-1024x515

29 września – dzień  odpustu parafialnego w Dydni. W tym roku święto to miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż połączono je z nadaniem Gminie Dydnia Patrona – św.  Michała Archanioła.
Św. Michał Archanioł od ponad 400lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Gminy Dydnia w neogotyckim kościele i parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Anny.

Rada Gminy w Dydni w uchwale nr XI/72/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. wyraziła wolę ustanowienia św.  Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia. W związku z tym upoważniono Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia do wystąpienia do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej o wszczęcie procedury kościelnej w przedmiotowej sprawie.  Zgodę Watykanu otrzymano w 2016 r.
Uroczystości odpustowe i patronalne rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą Św. pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Adama Szala. Poprzedził ją występ chóru parafialnego z Kluszkowiec w Archidiecezji Krakowskiej.
Na Eucharystii zgromadzili się parafianie, władze samorządowe, zaproszeni goście, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP z terenu gminy.
Oprawę muzyczną Mszy Św. przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, chór parafialny z Kluszkowiec, orkiestra dęta Gminy Dydnia.
Ks. Abp Adam Szal wygłosił homilię, w której odniósł się do postaci św. Michała Archanioła, zachęcając wiernych, by przyjęli program życiowy głoszony przez Anioła – Stróża Kościoła. Należy zawsze na pierwszym miejscu stawiać Boga, bo właśnie imię św. Michała tłumaczy się słowami ,,Któż jak Bóg”. Michał Archanioł uczy odróżniać dobro od zła, głosi potrzebę świadczenia pomocy bliźnim, uświadamia, że trzeba być aniołem tam, gdzie Pan Bóg nas posłał.
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski zwrócił się do Ks. Arcybiskupa o nadanie patronatu Gminie oraz poświecenie obrazu św. Michała Archanioła. Ks. Profesor Stanisław Nabywaniec odczytał w języku  łacińskim i polskim Dekret Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o  ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia.
Ks. Arcybiskup poświecił obraz św. Michała Archanioła, który zostanie umieszczony w sali obrad Urzędu Gminy w Dydni, zaś jego kopie zdobić będą ściany szkół, kościołów oraz instytucji znajdujących się na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul podziękował JE Abp. Adamowi Szalowi za sprawowaną Eucharystię, nadanie Gminie Dydnia Patrona oraz poświecenie obrazów św. Michała Archanioła.
Po procesji Eucharystycznej uczestnicy uroczystości udali się w orszaku prowadzonym przez orkiestrę dętą do budynku Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, gdzie odbyło się dalsze świętowanie.
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski powitał zebranych, a przede wszystkim: JE Ks. Abpa Adama Szala, Ks. Prof. Stanisława Nabywańca, Dziekana Dekanatu Grabownickiego Ks. Edwarda Stępnia, Proboszcza parafii Dydnia Ks. Jana Dąbala, Proboszczów parafii z terenu gminy i dekanatu grabownickiego, Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Radnego Powiatu Brzozowskiego Jacka Adamskiego, Posła Adama Śnieżka, Wójta Gminy Krzywcza Wacława Pawłowskiego, Wójta Gminy Niwiska Elżbietę Wróbel, Zastępcę Wójta Gminy Niwiska Jolantę Marut, Sekretarza Gminy Raciechowice Wojciecha Grelę, Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice Jadwigę Dudzik, Dyrektora biura Posła Piotra Uruskiego Anetę Figiel, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp.. Mariusza Urbana, Kierownika Posterunku Policji w Dydni Alberta Adama, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie brygadiera Krzysztofa Foltę, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Gminy.
Zaproszeni goście, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w uroczystości, przysłali okolicznościowe adresy, m. in: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dorota Chilik, Posłowie na Sejm RP: Stanisław Piotrowicz, Piotr Uruski, Kazimierz Moskal, Andrzej Matusiewicz, Krystyna Wróblewska; Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym s. Natanaela Bednarczyk.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul odczytał list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, a dyrektor SP w Dydni Iwona Pocałuń przedstawiła adres Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Ks. Dariusza Wilka CSMA.
Uczestnicy spotkania wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu uczniów i pedagogów szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Pierwsze Uroczyste Obchody Święta Patrona Gminy Dydnia zakończyły się wspólnym obiadem.
29 września 2017r. to ważna data w historii Gminy Dydnia, gdyż w tym dniu dołączyła ona do grona miejscowości, którym patronuje ,,książę aniołów”. Społeczność naszej Gminy obrała sobie szczególnego obrońcę i orędownika. To wzór do naśladowania w niezachwianej wierze, ujmującej pokorze i doskonałej miłości do Pana Boga.
Niech Patron broni nas od zagrożeń duchowych  i wspomaga w walce ze złem;
,,Św. Michale Archaniele, swoim światłem oświecaj nas,
swoimi skrzydłami ochraniaj nas,
Swoim mieczem broń nas.”

Zofia Morajko

fot. Gmina Dydnia