Hej Kolęda, Kolęda..!

hej kolęda-1

W dniu 29 stycznia 2020 r. Szkoła Muzyczna I st. w Dydni miała przyjemność gościć w swoich progach Kolędników, w których role wcielili się Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem. Nasi Goście z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role recytując wiersze, śpiewając kolędy i składając życzenia. Dziękujemy za miłą wizytę Uczestnikom i Opiekunom.