Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni
w roku szkolnym 2018/19

 

PREZYDIUM:

Katarzyna Krowiak – przewodnicząca

Bogusław Malinowski – zastępca przewodniczącej

Danuta Dąbrowiecka – sekretarz

Magdalena Serafin – skarbnik

 

CZŁONKOWIE:

Marzena Kostecka

Janusz Gratkowski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Edyta Rachwalska

Joanna Sabat

Joanna Zubel

 

Nr konta: 24 8642 1100 2005 9004 7718 0001