Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni
w roku szkolnym 2019/20

 

PREZYDIUM:

Bogusław Malinowski –przewodniczący

Joanna Sabat – zastępca przewodniczącego

Danuta Dąbrowiecka – skarbnik

Katarzyna Źrebiec – sekretarz

 

CZŁONKOWIE:

Maria Urban

Iwona Maliwiecka

Joanna Zubel

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Janusz Gratkowski