Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni
w roku szkolnym 2017/18

 

Przewodniczący – Henryk Siwiecki
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Szul
Skarbnik – Aleksandra Rysz
Sekretarz – Beata Mazur

 

Członkowie:
Magdalena Serafin
Joanna Sabat
Iwona Bodziak
Witold Pocałuń

 

Komisja Rewizyjna:
Danuta Dąbrowiecka
Edyta Rachwalska
Adam Florek

 

Nr konta: 24 8642 1100 2005 9004 7718 0001