Deklaracja dostępności

 

Raport dostępności cyfrowej (2021-03-31)

————————————-

Stan dostępności cyfrowej

Szkoła Muzyczna I st. w Dydni posiada stronę internetową z częściową dostępnością cyfrową. Jednocześnie Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powyższe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://smdydnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

– niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
– strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów),
– linki do plików filmowych nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Wszystkie nowe filmy dodawane na stronę będą miały  odpowiednie opisy.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Szkoły Muzycznej I st. w Dydni posiada 2 wejścia:

– wejście główne od frontu budynku

– wejście z podjazdu dla wózków inwalidzkich od strony tyłu budynku,

  1. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje budynku, na poziomie pierwszym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz sala koncertowa z wydzielonymi miejscami.
  2. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
  4. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a czy też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Grzegorz Perkołup. Można skontaktować się z nim mailowo – smdydnia@poczta.onet.pl

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.