dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Polska saksofonistka młodego pokolenia. Grę na saksofonie studiowała w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w klasie saksofonu Bernarda Steuera ), w Universität für Musik und Darstellende Kunst w klasie saksofonu o.Univ.Prof.Mag. Oto Vrhovnika w Wiedniu oraz w Conservatoire National de Region de Perpignan we Francji w klasie saksofonu profesora Radosława Knopa. Od 2006r. prowadzi klasę saksofonu w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskeigo w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz PSM I stopnia im.G.Bacewicz w Jaworznie. W 2013 roku otrzymała tytuł doktora sztuki oraz nominację nauczyciela mianowanego.
W roku następnym macierzysta Akademia Muzyczna w Poznaniu opublikowała książkę Magdaleny Jakubskj-Szymiec „Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów z literatury XX wieku” wraz z płytą CD „Saxidioma” ( Poznań 2014).

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych: Grand Prix oraz nagroda „Rydwan Apollina”- Ogólnopolski Konkurs „Młody Muzyk”(Szczecinek, 1998r.), I nagroda w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych (Wrocław, 1999r.), II nagroda w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia (Olsztyn, 2000r.), II miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym (Opole, 2001r.), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowych Zespołów Kameralnych (Szczecin, 2003r.), I miejsce w Konkursie o Stypendium Fundacji Yamaha Music Foundation of Europe w kategorii Instrumenty Dęte Drewniane (Wrocław, 2006r.).

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Trzykrotnie została uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (Warszawa, 1997r.,1998r.,2000r.) oraz dwukrotnie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (Warszawa,1999r.,2000r.). Swoje umiejętności doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich oraz warsztatach m.in. u Marcusa Stockhausena, Claude’a Delangle, Ed’a Bogarda, Ramona Rickera, Clausa Olesena, Eugene’a Rousseau, Jean-Marie Londeix’a, Joela Versavaud oraz Radka Knopa. Współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonia Śląską, Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Aukso. Jest zapraszana do jury krajowych i mię­dzynarodowych konkursów saksofonowych oraz jako wykładowca na kursy dla nauczy­cieli, studentów i uczniów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014 r otrzymała ”Zespołową Nagrodę Rektorską III stopnia” za działalność organizacyjną i rozwinięcie współpracy międzynarodowej z europejskimi ośrodkami kształcącymi instrumentalistów w specjalności instrumenty dęte.