III Podkarpackie Warsztaty Klarnetowe

klarnet-noty-stul

3 grudnia 2019 r. w Szkole Muzycznej w Dydni odbyły się III Podkarpackie Warsztaty Klarnetowe dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Zajęcia poprowadził wybitny klarnecista i pedagog, solista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dr hab. profesor Akademii Muzycznej w Katowicach Arkadiusz Adamski.

Na warsztatach poruszane były zagadnienia związane z metodyką nauczania gry, prawidłowym układem aparatu wykonawczego, artykulacją oraz kształtowaniem odpowiedniej estetyki gry.

W zajęciach udział wzięło 35 osób, uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych z Dydni, Dynowa, Przeworska, Mielca, Rzeszowa i Rymanowa.