Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

D r o g i R o d z i c u !

Dzieci to nasz prawdziwy skarb. Najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Chcesz, aby były zdrowe i radosne, a kiedy dorosną – szczęśliwe.

Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja już od najwcześniejszych lat. To w szkołach dzieci uczą się żyć w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i po-czuciu szczęścia.

R o d z i c u ! ! !

Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?

Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Jeżeli zastanawiasz się:

– dlaczego jest tak ważne, aby dziecko możliwie jak najwcześniej miało kontakt z muzyką?

– czy warto już od najmłodszych lat uczyć gry na instrumentach?

– co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

   postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

  •   wspiera rozwój inteligencji – regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;
  •   rozwija poznawczo – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą; wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;
  • wspiera wydajność mózgu – słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
  • wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy;
  • wspiera rozwój emocjonalny dzieci – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
  • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie;
  • jak żadne inne działanie wspiera całościowy rozwój – dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca;
  • działa terapeutycznie – rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci;edukacja muzyczna ponadto kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię,zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

 

Muzyka uczy, bawi, wychowuje, rozwija i uwrażliwia.

 

źródło: https://cea.art.pl/poradnictwo/DLACZEGO_MUZYKA.pdf